CyberPanel Viet Nam

CyberPanel là một hosting control panel mới được hỗ trợ bởi OpenLiteSpeed. Với nhiều tính năng mạnh mẽ cùng tốc độ xử lý vượt trội và hoàn toàn miễn phí.

Cài đặt CyberPanel ngay bây giờ chỉ qua một dòng lệnh:

sh <(curl https://cyberpanel.net/install.sh || wget -O - https://cyberpanel.net/install.sh)

Công nghệ sử dụng

CyberPanel là web hosting control panel đầu tiên sử dụng OpenLiteSpeed.

OpenLiteSpeed

OpenLiteSpeed web server.

Pure-FTPD

Pure-FTPD file transfer server.

MariaDB

MariaDB database server.

GIT

GIT version control system.

Tính năng nổi bật

Dưới đây là các tính năng tiêu biểu của CyberPanel:

 1. Hỗ trợ Tiếng Việt ( được quản lý bởi cyberpanel.vn ).
 2. Giao diện web hiện đại, trực quan dễ sử dụng.
 3. Tùy chọn hỗ trợ OpenLiteSpeed hoặc LiteSpeed Enterprise.
 4. Hỗ trợ LSCache .
 5. Hỗ trợ Multi PHP.
 6. Hỗ trợ Memcached Redis.
 7. Hỗ trợ MariaDB ( tùy chọn phiên bản 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4)
 8. Hỗ trợ  tự động gia hạn miễn phí SSL – Let’s Encrypt.
 9. Tích hợp sẵn Lightweight DNS Server, Email Server ( Rainloop Webmail ), giao diện Command Line, FirewallD, SpamAssassin, ModSecurity, …
 10. Cài đặt WordPress, Drupal, Magento, .. chỉ trong một click chuột.
 11. Hỗ trợ Git ( Github, Gitlab ).

Bảng so sánh hiệu năng trên WordPress

LSWS / LSCache
LSWS / W3TC
Nginx / FCGI
Apache / W3TC
Apache / WPRocket

Intel Xeon X5660 Single Core @ 2.80GHz
2GB RAM / 50GB HDD / CloudLinux 7.3

CyberPanel đã hỗ trợ cả OpenLiteSpeed và LiteSpeed Enterprise

OpenLiteSpeed hay LiteSpeed Enterprise

litespeed-logo
openlitespeed_logo_grey_bold

Bài hướng dẫn mới

Server & Review

Kiến thức căn bản

Tài liệu - Document

Xem qua trang tài liệu...