Cài đặt ModSecurity

Phiên bản yêu cầu:1.7.5
Đường dẫn:

Modsecurity là gì?

Modsecurity  là một open soure, web application firewall, được Ivan Ristic phát triển dành cho Apache web sever. Nó được xem là một bộ  máy phát hiện và phòng chống  xâm nhập  dành cho các ứng dụng web (Web application firewall).

Cài đặt Modsecurity

Mặc định, ModSecurity không được cài đặt sẵn trên Cyberpanel, nhưng bạn có thể cài đặt và cấu hình dễ dàng Modsecurity chỉ qua vài click chuột.

Đi đến→ https://your-ip:8090/firewall/modSecurity

Click vào nút Cài đặt ngay để tiến hành cài đặt.

 

Sau khi đã cài đặt thành công ModSecurity, trang sẽ được load lại. Đây là trang Cấu hình ModSecurity.

Cấp quyền:
Nếu cảm thấy bài viết hữu ích, để lại 1 đánh giá nhé!
Không thích 1