Cập nhật Tiếng Việt

Phiên bản yêu cầu:1.7.5
Đường dẫn:

Để cập nhật Tiếng Việt cho CyberPanel sau khi chúng ta vừa nâng cấp lên phiên bản mới.

Sử dụng lệnh dưới đây:

cd
cd /usr/local/CyberCP/locale/
wget https://install.cyberpanel.vn/vi.tar.gz
tar xzvf vi.tar.gz
rm -f vi.tar.gz
chown -R cyberpanel:cyberpanel vi
systemctl restart gunicorn.socket
Nếu cảm thấy bài viết hữu ích, để lại 1 đánh giá nhé!
Không thích 2