Cấu hình Website

Phiên bản yêu cầu:1.7.3
Đường dẫn:

Để chình sửa lại config cho website chúng ta cần đi đến trang quản lý website:

Main > Trang Web> Danh sách trang web » Launch

 vHost Conf

Virtual host là phương thức đề cập tới việc chạy nhiều trang web trên cùng một máy duy nhất.(vd: demo1.cyberpanel.vn , demo2.cyberpanel.vn …)

Kéo xuống và nhấp vào phần vHost Conf:

 

Rewrite Rules

CyberPanel sử dụng OpenLitespeed (hoặc LiteSpeed trả phí) nên hoàn toàn hỗ trợ mod_rewrite .

Kéo xuống và nhấp vào phần Rewrite Rules:

Khi đó, chúng ta sẽ thấy nội dung Rewrite Rules hiện tại. Mặc Cyberpanel sẽ load từ file .htaccess trong thư mục Public_html

Thêm SSL

Đây là phần bạn thêm ssl thủ công . Chi tiết tại đây.

Thay đổi PHP

Thay đổi phiên bản php cho website.

Cấp quyền:
Nếu cảm thấy bài viết hữu ích, để lại 1 đánh giá nhé!
Không thích 0