Change Logs

Phiên bản yêu cầu:
Đường dẫn:

v1.7.3 Stable

Dated: 23 October, 2018

Features

 

 

Bug Fixes

 

  • Bug fix to SSL Engine.

 

Official Plugin

 


v1.7.2 Stable

Dated: 1st October, 2018

  • Adjust niceness value for Backup/Restore process.
  • Bug fix in SSL Engine.
Cấp quyền:
Nếu cảm thấy bài viết hữu ích, để lại 1 đánh giá nhé!
Không thích 0