Thay đổi giới hạn upload Filemanager

Phiên bản yêu cầu:1.7.3
Đường dẫn:

Khi sử dụng website với CyberPanel hay với bất kỳ panel nào khác chúng ta cũng sẽ gặp phải trường hợp bị giới hạn file upload lên đúng không ( thường là 2MB ). Do đó chúng ta phải thực hiện thay đổi giới hạn upload này thủ công.

Giới hạn upload thường gặp khi sử dụng wordpress
Giới hạn upload thường gặp khi sử dụng wordpress

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách thay đổi giới hạn mặc định này cách nhanh nhất khi sử dụng CyberPanel.

Đối với các phiên bản v1.7.0 trở lên

Từ phiên bản v1.7.0 thì CyberPanel đã mặc định nâng giới hạn upload lên 200MB thay vì 2MB như cũ. Nếu như bạn muốn giảm con số này đi, sửa file vhost Conf
Link: https://<IP Addres>:8090/websites/domain.com

Kéo chọn vào vhost Conf

Và thay đổi giá trị của bạn đối với hai dòng sau:

  1. php_value upload_max_filesize “200M”
  2. php_value post_max_size “250M”

Lưu ý: post_max_size nên lớn hơn hoặc bằng với upload_max_filesize nhé.

Các phiên bản thấp hơn v1.7.0

Với các phiên bản cũ hơn, giới hạn upload của website sẽ phụ thuộc vào phiên bản php mà website đó đang sử dụng. Bạn muốn thay đổi giới hạn upload của website có nghĩa là bạn phải thay đổi giới hạn của phiên bản php tương ứng.

  • upload_max_filesize
  • post_max_size

Cũng như trên post_max_size phải lớn hơn hoặc bằng với upload_max_filesize . Xem qua bài viết này để biết cách chỉnh sửa cài đặt của php.

Cấp quyền:
Nếu cảm thấy bài viết hữu ích, để lại 1 đánh giá nhé!
Không thích 0