Tạo và quản lý miền con

Phiên bản yêu cầu:1.7.4
Đường dẫn:

Miền con hay còn gọi là Child domains đã được Cyberpanel hỗ trợ từ bản 1.5.

Bây giờ bạn có thể thêm tên miền con vào một website mà không cần phải tạo một website mới.

Ví dụ: Mình đang có một website Cyberpanel.vn và muốn thêm một miền con là dash.cyberpanel.vn nằm trong thư mục /home/cyberpanel.vn/public_html/dash 


Để quản lý miền con, trên Cyberpanel đi đến Danh sách trang web -> Chọn website bạn muốn thêm miền con

Hoặc sử dụng url: https://your-ip:8090/websites/yourdomain.com

Thêm miền con

Kéo xuống bạn sẽ thấy phần Thêm tên miền

Điền đầy đủ tên miền và các thông tin cần thiết và nhấn vào nút Tạo tên miền. ( tương tự như khi tạo một website )

Như hình ảnh minh họa thì mã nguồn cho tên miền dash.cyberpanel.vn sẽ được lưu tại /home/cyberpanel.vn/public_html/dash 

Tùy chỉnh cho miền con

Khi đã tạo một miền con, Cyberpanel cho phép bạn chỉnh sửa lại phiên bản php, tùy chọn open_basedir, Tạo ssl mới hoặc xóa miền con này.

Tại phần Danh sách tên miền . Bạn sẽ thấy tất cả miền con của website hiện tại, kèm theo đó cũng là các tùy chỉnh cho miền con đó.

Quản lý miền con

Để đi đến trang quản lý miền con, bạn có thể sử dụng đường dẫn dạng:
https://your-ip:8090/websites/yourdomain.com/child.yourdomain.com
Ví dụ: https://panel.cyberpanel.vn/websites/cyberpanel.vn/dash.cyberpanel.vn

Hoặc chạy Launcher của miền con tại Danh sách tên miền con như hình dưới

Cấp quyền:
Nếu cảm thấy bài viết hữu ích, để lại 1 đánh giá nhé!
Không thích 0