Tạo Website

Phiên bản yêu cầu:1.7.3
Đường dẫn:

Tạo một website là bước đầu tiên cũng là bước quan trọng để chạy một trang web khi sử dụng cyberpanel.

Trên Menu Cyberpanel đi đến: Trang Web > Tạo trang Web

Điền vào tất cả các trường :

  1. Chọn Gói: Chọn Gói bạn muốn cấp cho trang web
  2. Chọn người sở hữu: Chọn người bạn muốn cấp quyền cho  quản lý trang web, mặc định admin luôn có quyền quản lý.
  3. Tên miền: Nhập vào tên miền. ( Lưu ý: chỉ tên miền thồi, vd: cyberpanel.vn, demo.cyberpanel.vn )
  4. Email: Địa chỉ Email.
  5. Chọn PHP: Chọn phiên bản PHP cho trang web ( cái này có thể thay đổi sau ).
  6. SSL: Nếu check vào phần SSL thì cyberpanel sẽ tự đăng ký SSL của Let’s Encrypt. ( Bạn sẽ gặp lỗi tạo SSL nếu tên miền chưa trỏ về máy chủ)
  7. DKIM: Nếu bạn check phần này, Cyberpanel sẽ tự tạo DKIM cho email tên miền.
  8. Open_basedir: bật open_basedir để bảo vệ website tốt hơn.

Cuối cùng nhấn vào nút Tạo trang web để xác nhận.

Cấp quyền:
Nếu cảm thấy bài viết hữu ích, để lại 1 đánh giá nhé!
Không thích 0