Domain Aliases

Phiên bản yêu cầu:1.7.3
Đường dẫn:

Domain Aliases là gì?

Domain Aliases hay còn gọi Parked domain cho phép chúng ta chạy một website trên nhiều domain khác nhau. Domain Aliases là một domain khác với domain chính nhưng có cùng cấu trúc thư mục với domain chính.

Ví dụ: ta có domain chính cyberpanel.com.vn chúng ta có thể tạo thêm một Aliases  cyberpanel.vn
Khi chúng ta truy cập địa chỉ cyberpanel.com.vn hoặc cyberpanel.vn thì chúng ta sẽ nhận được nội dung giống nhau ở cả 2 domain trên.

Tạo Domain Aliases

Để tạo Domain Aliases chúng ta cần đi đến trang quản lý website:

Main > Trang Web> Danh sách trang web » Launch

Kéo xuống và tìm Domain Alias

Sau đó chúng ta sẽ được chuyển hướng đến trang Domain Aliases có giao diện như sau:

Nhấp vào Tạo Alias để tạo Domain Aliases mới.

Như hình minh họa, mình tạo alias cyberpanel.com.vn. Bây giờ website cyberpanel.com.vncyberpanel.vn sẽ có cùng nội dung giống nhau nhưng là 2 website khác biệt.

Cấp quyền:
Nếu cảm thấy bài viết hữu ích, để lại 1 đánh giá nhé!
Không thích 0