Chuyển tiếp Email

Phiên bản yêu cầu:1.7.3
Đường dẫn:

Bạn có thể chọn để chuyển tiếp tất cả thư mới của mình đến các địa chỉ email khác bằng việc sử dụng tính năng Chuyển tiếp Email trên CyberPanel.

Ví dụ: Mình đang có hai Email admin@cyberpanel.vn và cyberpanel.vn@gmail.com. Khi email admin@cyberpanel.vn nhận được một thư mới thì email cyberpanel.vn@gmail.com cũng đều nhận được thư tương tự. Việc này giúp mình dễ dàng cập nhật các thư mới mà đỡ mất công đăng nhập vào cả 2 email.

Thêm Email chuyển tiếp

Đi đến: https://your-ip:8090/email/emailForwarding

Lưu ý: Chúng ta cần có trước một tài khoản email theo website hiện có trên CyberPanel

  1. Chọn website.
  2. Chọn một tài khoản email muốn chuyển tiếp.
  3. Cuối cùng là nhập vào email muốn chuyển tiếp đến và xác nhận.

Chúng ta có thể thêm không giới hạn số email mà mình muốn chuyển tiếp.


Ngừng chuyển tiếp

Để ngừng chuyển tiếp, chúng ta chỉ cần xóa nó đi trong danh sách email đang được chuyển tiếp.

Cấp quyền:
Nếu cảm thấy bài viết hữu ích, để lại 1 đánh giá nhé!
Không thích 0