Email Marketing

Phiên bản yêu cầu:1.7.3
Đường dẫn:

Từ phiên bản 1.7.3, CyberPanel chính thức hỗ trợ Email Marketing.

Create Lists

 

Manage Lists

 

SMTP Hosts

 

Compose

 

Send Emails

Cấp quyền:
Nếu cảm thấy bài viết hữu ích, để lại 1 đánh giá nhé!
Không thích 0