Tường lửa

Phiên bản yêu cầu:
Đường dẫn:

Mặc định, CyberPanel sẽ chặn tất cả các cổng không cần thiết. Nếu chúng ta muốn mở một cổng nào đó hoặc quản lý các cổng hiện đang mở, đi đến: Máy chủ > Bảo mật > Tường lửa


Chức năng

  • Dừng tường lửa.
  • Kích hoạt tường lửa.
  • Tải lại.
  • Thêm/xóa Rules.

Thêm Rule

Do CyberPanel chặn hầu hết các cổng nên chúng ta muốn mở cổng nào thì phải thêm Rule mới vào.

 

  1. Điền tên của rule.
  2. Chọn giao thức tcp hoặc udp.
  3. Nhập vào Cổng muốn mở.
  4. Click ‘Thêm’.

CyberPanel sẽ tự động thêm rule và tải lại tường lửa.


Xóa Rule

Chỉ cần nhấp vào biểu tượng xóa và xác nhận. Lưu ý Tải lại để Cyberpanel cập nhật lại Tường lửa.

Cấp quyền:
Nếu cảm thấy bài viết hữu ích, để lại 1 đánh giá nhé!
Không thích 0