Vị trí các file config

Phiên bản yêu cầu:1.7.5
Đường dẫn:

 

Litespeed

/usr/local/lsws/conf/httpd_config.conf

/usr/local/lsws/conf/phpconfigs/php53.conf
/usr/local/lsws/conf/phpconfigs/php54.conf
/usr/local/lsws/conf/phpconfigs/php55.conf
/usr/local/lsws/conf/phpconfigs/php56.conf
/usr/local/lsws/conf/phpconfigs/php70.conf
/usr/local/lsws/conf/phpconfigs/php71.conf
/usr/local/lsws/conf/phpconfigs/php72.conf

Virtual Hosts

/usr/local/lsws/conf/vhosts/

FTP

/etc/pure-ftpd
/etc/pure-ftpd/pure-ftpd.conf

DNS

/etc/pdns
/etc/pdns/pdns.conf
Cấp quyền:
Nếu cảm thấy bài viết hữu ích, để lại 1 đánh giá nhé!
Không thích 0