Quản lý dịch vụ

Phiên bản yêu cầu:1.7.5
Đường dẫn:

Từ bản 1.7.1, Cyberpanel đã hỗ trợ ngừng kích hoạt các Dịch vụ không cần thiết nhằm giảm thiều tài nguyên cho máy chủ. OpenLiteSpeed (LiteSpeed Ent) và MySQL không thể ngừng kích hoạt.

 


DNS Service

To disable DNS Service go to:

https://:8090/manageservices/managePowerDNS

Email Service

To disable Email Service go to:

https://:8090/manageservices/managePostfix

FTP Service

To disable FTP Service go to:

https://:8090/manageservices/managePureFtpd
Cấp quyền:
Nếu cảm thấy bài viết hữu ích, để lại 1 đánh giá nhé!
Không thích 0