Cấu hình Mod Security

Phiên bản yêu cầu:1.7.5
Đường dẫn:

Đi đến: https://your-ip:8090/firewall/modSecurity

Trang cấu hình Mod Security có giao diện như sau:

Có bảy tùy chọn trên trang này.

ModSecurity Status

Trạng thái của ModSecurity (kích hoạt hoặc ngừng kích hoạt). Đây là lựa chọn duy nhất được quản lý bởi OpenLiteSpeed hoặc LiteSpeed Ent. Một khi ngừng kích hoạt, mọi thứ liên quan tới ModSecurity sẽ không thể hoạt động.

SecAuditEngine

ModSecurity có thế ghi logs mở rộng cho các HTTP request vào file Audit log, lựa chọn này giúp bạn quyết định khi nào cần logs mở rộng hoặc không. Xem chi  tiết tại đây.

SecRuleEngine

Xử lí các rule trong ModSecurity Rules đã tạo. Nếu ModSecurity Status đang ở trạng thái ngừng kích hoạt, các rule sẽ không được chạy.

SecDebugLogLevel

Mức của debug logs sẽ được ghi lại. Xem chi tiết tại đây .

SecAuditLogParts

Quyết định HTTP trasaction nào sẽ được ghi lại vào file audit log, Xem chi tiết tại đây .

SecAuditLogRelevantStatus

Liên quan với Audit logging. Xem chi tiết tại đây .

SecAuditLogType

Cách ghi lại Audit log, Xem chi tiết tại đây .

Cấp quyền:
Nếu cảm thấy bài viết hữu ích, để lại 1 đánh giá nhé!
Không thích 0