Mod Security Rules

Phiên bản yêu cầu:1.7.5
Đường dẫn:

Để thêm Rule, đi đến: https://your-ip:8090/firewall/modSecRules

Trang Mod Security Rules có giao diện như sau:

Tại đây chúng ta có thể thêm các rule cho Mod Security. Mặc định Cyberpanel tạo sẵn một rule:

SecRule ARGS "../" "t:normalisePathWin,id:99999,severity:4,msg:'Drive Access' ,log,auditlog,deny"

Rule này để kiểm tra xem Mod Security đã hoạt động đúng hay chưa.

Thêm vào cuối URL tham số '?abc=../../ , nếu nhận được 403 Forbidden có nghĩa là ModSecurity đã được cài đặt thành công.

Thêm các Rule của riêng mình và nhớ lưu lại.

Cấp quyền:
Nếu cảm thấy bài viết hữu ích, để lại 1 đánh giá nhé!
Không thích 0