Chỉnh sửa PHP Configs

Phiên bản yêu cầu:1.7.4
Đường dẫn:

Nếu muốn chỉnh sửa cấu hình PHP của một phiên bản nào đó, chúng ta có thể đi đến phần Máy chủ> PHP > Chỉnh sửa PHP Configs.

Có hai chế độ để sửa một :

  • Cơ bản: chỉ chỉnh sửa các tùy chọn rất cơ bản của PHP.
  • Nâng cao: có thể chỉnh sửa tất cả cấu hình của PHP. (chỉnh sửa file php.ini)

Cơ bản – Basic

Chọn phiên bản PHP muốn chỉnh sửa tại tab Cơ bản và nhập các thông số muốn chỉnh sửa.

Nâng cao – Advanced

 

Trên Tab Nâng cao chọn phiên bản PHP muốn chỉnh sửa. CyberPanel sẽ hiển thị ra file php.ini .

Chỉnh sửa và nhớ Lưu thay đổi.

Cấp quyền:
Nếu cảm thấy bài viết hữu ích, để lại 1 đánh giá nhé!
Không thích 0