SpamAssassin

Phiên bản yêu cầu:
Đường dẫn:

SpamAssassin là gì?

Apache SpamAssassin(SpamAssassin) là một chương trình máy tính được sử dụng để lọc thư rác e-mail. Apache SpamAssassin sử dụng nhiều kỹ thuật phát hiện spam, bao gồm phát hiện spam dựa trên DNS và kiểm tra mờ, lọc Bayes, các chương trình bên ngoài, danh sách đen và cơ sở dữ liệu trực tuyến.

Cài đặt SpamAssassin

Mặc đinh CyberPanel không cài đặt sẵn SpamAssassin mà chúng ta phải tự cài đặt.

Trên Menu Cyberpanel đi đến Máy chủ -> Cài đặt Email -> SpamAssassin

hoặc sử dụng đường dẫn: https://:8090/emailPremium/SpamAssassin

Chúng ta sẽ thấy thông báo cài đặt. Nhấp vào Cài đặt ngay để cài đặt.

Sau khi cài đặt thành công, chúng ta có thể chỉnh sửa và cấu hình cho SpamAssassin .

Cấu hình SpamAssassin

Nội dung phần đang được cập nhật… Hoặc tham khảo thêm tại đây

Cấp quyền:
Nếu cảm thấy bài viết hữu ích, để lại 1 đánh giá nhé!
Không thích 0