SSL đăng nhập CyberPanel

Phiên bản yêu cầu:1.7.3
Đường dẫn:
Mục lục

Mỗi lần đăng nhập vào Cyberpanel bạn có thấy nó hơi phiền phức không?
Chúng ta phải đăng nhập qua địa chỉ ip và bị lỗi ssl nữa (ví dụ như https://144.202.9.203:8090 ) do ssl này là ssl tự tạo. Thực ra CyberPanel có hỗ trợ bạn đăng nhập bằng tên miền với ssl Lets Encrypt như https://panel.cyberpanel.vn:8090. Đơn giản và dễ nhớ hơn phải không.
Còn cách làm như thế nào bạn xem qua bài viết này nhé!

Trước tiên chúng ta cần có sẵn một website với tên miền muốn dùng để truy cập vào CyberPanel.

Lưu ý: Tên miền này cần trỏ về ip máy chủ trước khi đăng ký ssl, nếu chưa được trỏ về thì ssl được sử dụng sẽ là ssl self-signed.

Ví dụ: Mình muốn sử dụng tên miền Cyberpanel.vn để đăng nhập vào CyberPanel với đường dẫn như sau https://cyberpanel.vn:8090 thì mình đã làm trước hai điều sau:

  • Đã tạo sẵn website cyberpanel.vn trên CyberPanel
  • Đã trỏ tên miền cyberpanel.vn về ip của máy chủ rồi.

Cài đặt SSL

Main > SSL > Máy chủ SSL

Chọn tên miền bạn muốn truy cập vào CyberPanel, . Khi đã Cấp phát ssl, chúng ta đã có thể truy cập vào CyberPanel sử dụng tên miền https://cyberpanel.vn:8090.

Cấp quyền:
Nếu cảm thấy bài viết hữu ích, để lại 1 đánh giá nhé!
Không thích 0