SSL Email (PostFix/Dovecot)

Phiên bản yêu cầu:1.7.3
Đường dẫn:

Mặc định, CyberPanel sẽ cài đặt PostFix/Dovecot cho để gửi và nhận Thư điện tử. Nhưng lại sử dụng SSL tự cấp, không xác thực (self-signed SSL).


Postfix là chương trình mã nguồn mở và miễn phí (free and open-source) dùng để gửi thư điện tử (Mail Transfer Agent – MTA) được tạo ra ban đầu tại IBM với mục tiêu là thay thế chương trình gửi mail phổ biến là Sendmail. Postfix được phát triển dựa trên mục tiêu là nhanh, dễ quản lý và bảo mật.

Dovecot cũng là phần mềm miễn phí mã nguồn mở được dùng để nhận email bằng IMAP và POP3. Dovecot nhanh, dễ dàng cài đặt, dễ quản lý, bảo mật cao và sử dụng rất ít bộ nhớ.


Do đó, CyberPanel hỗ trợ SSL Let’s Encrypt để bảo mật cho Email hơn.

Để đăng ký SSL cho EmailServer trên thanh Menu CyberPanel đi đến Main -> SSL -> MailServer SSL hoặc sử dụng đường dẫn: https://your-ip:8090/manageSSL/sslForMailServer

Chúng ta sẽ thấy danh sách các trang web, xác nhận trang web bạn muốn và nhấp vào nút Cấp phát SSL.

Một thông báo thành công xuất hiện, như vậy website sẽ được sử dụng SSL khi nhận và gửi email

Cấp quyền:
Nếu cảm thấy bài viết hữu ích, để lại 1 đánh giá nhé!
Không thích 0