Tạo SSL Let’s Encrypt ( miễn phí )

Phiên bản yêu cầu:1.7.3
Đường dẫn:

 

CyberPanel sử dụng SSL miễn phí từ Let’s Encrypt. SSL này sẽ được tự động gia hạn cho website của bạn.

Tạo SSL

Hiện tại có 2 cách để bạn thêm ssl cho website:

 Tạo SSL khi thêm website

Tích vào SSL khi tạo mới một website.

Lưu ý: Hãy chắc chắn bạn đã trỏ tên miền về ip máy chủ trước đã. Nếu bạn chưa trỏ về, bạn sẽ không thể đăng ký đc ssl từ Let’s Encrypt. Nhưng website vẫn được tạo.

Tạo SSL cho website có sẵn

Trên Cyberpanel đi đến SSL -> Quản lý SSL -> Cấp phát SSL

Lỗi khi tạo SSL

Thường thì bạn sẽ hay gặp phải các lỗi sau:

  •  Bạn chưa trỏ tên miền ( miền con ) về Máy chủ hoặc do lỗi DNS.
  • Tên miền nằm trong Blacklist của Let’s Encrypt ( do spam ).
  • Lỗi của CyberPanel ( ít gặp, thường do update từ bản cũ lên bản mới ).
Cấp quyền:
Nếu cảm thấy bài viết hữu ích, để lại 1 đánh giá nhé!
Không thích 1