Cập nhật CyberPanel

Phiên bản yêu cầu:1.7.3
Đường dẫn:

CyberPanel hiện đang được cập nhật liên tục và nâng cấp thêm rất nhiều tính năng mới. Bạn nên thường xuyên xem các thông báo về các bản cập nhật mới

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách cập nhật CyberPanel nên bản mới nhất.

Lưu ý: chỉ những phiên bản có phần Tổng quan ->Quản lý phiên bản mới có thể làm theo hướng dẫn này.

Để cập nhật lên bản mới, bạn cần đăng nhập vào máy chủ và nhập câu lệnh dưới đây.

Lưu ý CyberPanel có hai bản là OpenLiteSpeed và LiteSpeed Ent. Bạn cần để ý trước khi cập nhật

Cập nhật CyberPanel

cd
rm -rf upgrade.py
wget http://cyberpanel.net/upgrade.py
python upgrade.py

Cập nhật CyberPanel Ent

cd 
rm -f upgrade-ent.py 
wget http://cyberpanel.net/upgrade-ent.py
python upgrade-ent.py

Đợi một lát sẽ có thông báo cập nhật thành công.

[07-10-12-Thu-Oct-2018] #########################################################################

[07-10-12-Thu-Oct-2018] OpenLiteSpeed successfully upgraded!

[07-10-12-Thu-Oct-2018] #########################################################################

ln: failed to create symbolic link ‘/usr/bin/cyberpanel’: File exists

[07-10-19-Thu-Oct-2018] #########################################################################

[07-10-19-Thu-Oct-2018] Upgrade Completed.

[07-10-19-Thu-Oct-2018] #########################################################################

[root@vultr ~]#
Cấp quyền:
Nếu cảm thấy bài viết hữu ích, để lại 1 đánh giá nhé!
Không thích 0